เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีขึ้น ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ ในกรุงลอนดอน 6 พ.ค.นี้ เป็นโบราณราชพระเพณีที่สำคัญขององค์พระประมุข ที่มีมานานนับพันปี จึงต้องใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีความสำคัญทางประวัต…