มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นทำเนียบสินค้า GI แล้ว

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีนโยบายสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง โดยการยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภู…