"บังคลาเทศ-เมียนมา" เร่งอพยพคนหนีไซโคลนโมคา ขึ้นฝั่งวันนี้

ทางการบังคลาเทศและเมียนมา เร่งอพยพคนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ชายฝ่าย เตรียมรับพายุไซโคลน “โมคา” ( MOCHA) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน กำลังเคลื่อนเข้าสูชายฝั่งในวันนี้ (14 พ.ค.) โดยคาดว่าในช่วงวันที่ 14 – 15 พ.ค. 65 จะเคลื่อนขึ…