ออกประกาศ ห้ามชุมนุม รัศมี 50 เมตร รอบอาคารรัฐสภา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกประกาศ เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

 ออกประกาศ ห้ามชุมนุม รัศมี 50 เมตร รอบอาค…
</p>
    </div><!-- .entry-content -->

          <footer class= Tagged