"ปรเมศวร์" ย้ำ คลิปเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV มีน้ำหนักมากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ…

ภายหลังข่าวสามมิติ ออกคลิปเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ITV แล้วเสียงในที่ประชุมกับเอกสาร กลับถูกบันทึกไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดข้อถกเถียงกันต่างๆ นานา ว่าประชาชนอย่างเราจะเชื่ออะไรดี ระหว่างคลิปหรือเอกสารที่บันทึกการ…