ออกประกาศ ห้ามชุมนุม รัศมี 50 เมตร รอบอาคารรัฐสภา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกประกาศ เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

 ออกประกาศ ห้ามชุมนุม รัศมี 50 เมตร รอบอาคารรัฐสภา

ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 รายงานประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรมการชุมนุมในพื้นที่ รัฐสภา จากการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ พบว่าในห้วงระหว่างวันที่ 3-6กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมครั้งแรก เพื่อทำการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานผู้แทนราษฎรคำพูดจาก เว็บสล็อตลิขสิ

โดยจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆเป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 วรรคท้าย ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบรัฐสภา ในวันที่ 3กรกฏาคม 2566 เวลา 06.00น.- วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00น.

You May Also Like

More From Author