ศาลสั่งคุมเข้ม วันตัดสิน 3 คดีสำคัญ “ศักดิ์สยาม-หุ้นพิธา-ก้าวไกล”

ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 17 ม.ค. 2567 คดีกล่าวหานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ กรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติคดีพิธา-ก้าวไกลหาเสียงแก้ 112 ชี้ชะตา 31 ม.ค.67

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย คดี “พิธา” ถือหุ้นไอทีวี 24 ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 67

 ศาลสั่งคุมเข้ม วันตัดสิน 3 คดีสำคัญ “ศักดิ์สยาม-หุ้นพิธา-ก้าวไกล”

เรื่องพิจารณาที่ 23/2566 ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2567 คดีกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า สมาชิกภาพ สส.ของนายพิธา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

เรื่องพิจารณาที่ 18/2566 ในวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 คดีกล่าวหา นายพิธา และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน

นอกจากนั้นจะประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไป ดังนี้

1.ในวันพุธที่ 17 ม.ค.2567 เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 8/2566

2.ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2567 เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 23/2566

3.ในวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ 19/2566

เช็กลิสต์ 18 ศูนย์สอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

ซูเปอร์คอม ทำนายแชมป์เอเชียน คัพ 2023

เปิดภาพเรนเดอร์-สเปกหลุด iPhone SE 4 มาพร้อมไซส์กะทัดรัด-กล้อง 12MP

You May Also Like

More From Author