ลอดช่องสิงคโปร์เเละขนมจีนอบเเห้ง
Instant Lod Chong and Thai Noodle Instant
 
    ผลิตภัณฑ์ ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง Instant Lod Chong
    เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-20747-1-0001
    ขนาด 100 กรัม/1กิโลกรัม
    ราคาปลีก 20 บาท/150 บาท