ข่าวช่อง 7 วิถีชาวกรุง2552

ชุมชนหมู่ที่ 5 เป็นชุมชนหนึ่งในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีประชากรประมาณหนึ่งร้อยหลังคาเรือน รวมห้าร้อยกว่าคน ตั้งบ้านเรือน
เลียบขนานกับลำคลองบางชันทางทิศตะวันออกตลอดแนว อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเครือญาติ

ในช่วงเศษฐกิจประเทศไทยตกต่ำ เมื่อปี พ.ศ. 2540 นางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์ หรือผู้ใหญ่หวาน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น (ปัจจุบันเป็นประธานชุมชน)
จึงคิดสร้างงานอาชีพช่วยเหลือลูกบ้านที่ว่างงาน ได้รวมกลุ่มแม่บ้านผลิตแชมพู ครีมนวดผม ฯลฯ